برنامه دقیق و کامل پیامبر اکرم برای هدایت مردم پس از خود چه بود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

برنامه دقیق و کامل پیامبر اکرم برای هدایت مردم | جواب برنامه دقیق و کامل پیامبر اکرم برای هدایت مردم پس از خود چه بود |


سوال :

برنامه دقیق و کامل پیامبر اکرم برای هدایت مردم پس از خود چه بود ؟


جواب :


1) تلاوت قرآن و بیان احکام دین

2) تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف قرآن

3) آموزش معارف الهی قرآن در میان مردم

4) دریافت و ابلاغ معارف قرآن
 
بالا