برای تزریق چربی به صورت از چه نواحی چربی گرفته می‌شود؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

برای تزریق چربی به صورت از چه نواحی چربی گرفته می‌شود؟ | جواب برای تزریق چربی به صورت از چه نواحی چربی گرفته می‌شود؟ |

سوال :

برای تزریق چربی به صورت از چه نواحی چربی گرفته می‌شود؟

جواب :

بهترین محل هایی که می توان چربی را برداشت کرد منطقه است که چربی آن با رژیم غذایی کم نمی‌شود .
بهترین مناطق قسمت خارجی ران و باسن هستند.
اما به طور کلی تقریباً از چربی‌های زیرپوست در هر نقطه از بدن می توان بدین منظور استفاده کرد .
ولی نواحی چربی پهلوها را زیر شکم معمولا چربی مقاوم تری دارند و از این قسمت استفاده می کنند.
برخی از پزشکان چربی فریز شده استفاده می‌کنند که به دلیل گوله شدن منصوب شده است بهتر است از چربی به صورت تازه کشیده شده استفاده کرد.
 
بالا