ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم

 • شروع کننده موضوع اخراج شده
 • تاریخ شروع

اخراج شده

کاربر غیرعضو
جواب ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم / ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم / پاسخ ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم/ صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم/ هدیه های آسمانی چهارم صفحه 113/ گام به گام هدیه های آسمانی چهارم/ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم

این تصویر چه کارهای خوب و بدی را نشان می‌دهد؟
برداشتن زباله از روی زمین (خوب)
برداشتن زباله روی زمین (بد)
بستن شیر آب (خوب)
باز گذاشتن شیر آب (بد)
پاک کردن نوشته ی روی دیوار(خوب)
نوشتن روی دیوار(بد)

pge113.png

میان آیاتی که خواندید و این تصویر چه ارتباطی هست؟
تمام کارهای خوب و بد ما هر چند کوچک باشند به وسیله‌ی فرشتگان ثبت می‌شوند.


?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

مدیر سایت

کاربر غیرعضو
 • شروع کننده موضوع
 • #2
کارهای خوب و بدی که لنحام نی دهیم با وسیله فرشتگان خداوند کارهای خوب و بد مارا ثبت می کنند.
 
 • برچسب ها
  این تصویر چه کارهای خوب و بدی را نشان می‌دهد ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم جواب ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم میان آیاتی که خواندید و این تصویر چه ارتباطی هست هدیه های آسمانی چهارم صفحه 113 پاسخ ببین و بگو صفحه 113 هدیه های آسمانی چهارم گام به گام هدیه های آسمانی چهارم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,721
  ارسال ها
  56,127
  کاربران
  3,408
  جدیدترین کاربران
  امیر حافظ
  عقب
  بالا