با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,309
79
با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است , جواب با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912020 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه,

سوال :

با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است؟پاسخ خود را انتخاب کنید:

گزینه 1: شکر سفيد توليدي از چغندر
گزینه 2: تفاله خشک
گزینه 3: تفاله تر
گزینه 4: ملاس


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=​
 
 • برچسب ها
  با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است جواب با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را جواب سوال 9912020 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه سوالات مسابقه کارگزاری آگاه
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,732
  ارسال ها
  56,169
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا