با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر، در تشریح برنامه های شرکت

وضعیت
موضوع بسته شده است.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر/جواب با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9903026 کارگزاری آگاه /
با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر، در تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه کدام یک از موارد زیر مورد تاکید بوده است؟
پاسخ خود را انتخاب کنید:


گزینه 1: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 100 تن
گزینه 2: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 100 تن
گزینه 3: افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از 50 تن به 120 تن
گزینه 4: افزایش ظرفیت کلر روزانه از 50 تن به 120 تن


(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر جواب با توجه به صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) نماد کلر جواب سوال 9903027 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه
  • وضعیت
    موضوع بسته شده است.
    بالا