مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

شکر واقعی چیست | شکر واقعی چیست امام صادق | نظر امام صادق در مورد شکر واقعی چیست |


سوال :

با توجه به سخنان امام صادق شکر واقعی چیست


جواب :

یعنی از نعمت های خداوند در راه نافرمانی از او و انجام کارهای حرام استفاده نکنیم. شکر آن است که نعمت خدا در گناه هزينه نشود.
 
بالا