مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

این سخن از کیست هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند| هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند |


سوال :

این سخن از کیست " هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند "


جواب :


1 ) امام علی (ع)
2 ) امام حسن (ع)
3 ) امام حسین (ع)
4 ) امام رضا (ع)
 
بالا