ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد زیر با هم تفاوت دارند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,287
79
ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند | جواب ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند |


سوال :

ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد زیر با هم تفاوت دارند


جواب :

1) اتمی - الکترون

2) اتمی - پروتون

3) جرمی - نوترون

4) جرمی - پروتون
 
 • برچسب ها
  ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند جواب ایزوتوپ های یک عنصر در کدام یک از موارد با هم تفاوت دارند
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,722
  ارسال ها
  56,132
  کاربران
  3,409
  جدیدترین کاربران
  Mehdi00842
  عقب
  بالا