مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
اولین و آخرین پیامبر خدا با جواب | آخرین پیامبر خدا کیست | اولین پیامبر خدا کیست |


سوال :

اولین و آخرین پیامبر خدا به ترتیب کدامند؟


جواب :

1 ) حضرت آدم (ع) - حضرت محمد (ص)
2 ) حضرت محمد (ص) - حضرت آدم (ع)
3 ) حضرت عیسی (ع) - حضرت موسی(ع)
4 ) حضرت موسی (ع) - حضرت عیسی (ع)
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,379
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا