انواع تنش را بنویسید؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
انواع تنش را بنویسید؟ | جواب انواع تنش را بنویسید؟ | انواع تنش |

سوال :

انواع تنش را بنویسید؟

جواب :

1- تنش فشاری (Compression Stress): این نوع تنش عموما در اثر اعمال نیروهای فشاری در جسم به وجود می آید و در آن ذرات جسم به هم فشرده می شوند.

2-تنش کششی (Tension Stress): تنش در اثر اعمال نیروهای کششی در جسم تولید می شود و در آن ذرات جسم از هم دور می شوند.
تنش کششی و فشارشی هر دو از نوع تنش های عمودی هستند.

3-تنش برشی (Shear Stress): حالتی از تنش است که در آن ذرات جسم نسبت به هم می لغزند. تنش برشی را به صورت برش ساده (Simple Shear Stress) و برش محض (Pure Shear Stress) تقسیم می نمایند.

انواع تنش را بنویسید؟ 1.gif

انواع تنش را بنویسید؟.jpg
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,376
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا