انشای صفحه 102 نگارش چهارم + جواب

 • شروع کننده موضوع اخراج شده
 • تاریخ شروع

اخراج شده

کاربر غیرعضو
انشای صفحه 102 نگارش چهارم / انشای صفحه 102 نگارش پایه چهارم / انشای صفحه 102 چهارم / صفحه 102 نگارش چهارم / صفحه 102 نگارش پایه چهارم / جواب صفحه 102 نگارش چهارم


انشا محل زندگی به روش پرسشگری

1- محل زندگی در شهر بهتر است یا روستا؟

آب و هوای روستا بهتر از شهر است و با صفا تر است من روستارا انتخاب میکنم.

2- مهم ترین نکته درمورد انتخاب محل زندگی چیست؟
آرامش داشتن و سکوت در محیط و تمیزی مهم ترین است.

3- آیا اینکه محل زندگی کجاست مهم است؟
مهم ترین چیز شخصیت داشتن و فرهنگ است که محله پایین شهر یا بالای شهر مهم نیست.

4- محل زندگی باید چگونه باشد؟
باید به گونه ای باشد که انسان دوست داشته باشد به آنجا برود و اجباری آنرا تحمل نکند.
 
 • برچسب ها
  انشای صفحه 102 نگارش پایه چهارم انشای صفحه 102 نگارش چهارم انشای صفحه 102 چهارم جواب تمرینات نگارش چهارم ابتدایی جواب صفحه 102 نگارش چهارم جواب نگارش فارسی چهارم دبستان جواب نگارش چهارم جواب نگارش چهارم دبستان درس شانزدهم نگارش چهارم درک متن نگارش چهارم دبستان صفحه 102 نگارش پایه چهارم صفحه 102 نگارش چهارم نگارش چهارم دبستان با جواب
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا