مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

انرژی هسته ای چیست با جواب | تعریف ساده انرژی هسته ای | انرژی هسته ای چیه |


سوال :

انرژی هسته ای چیست


جواب :

انرژی هسته ای انرژی موجود در هسته یا هسته اتم است، که به آن انرژی هسته ای میگوییم
 
بالا