امروزه دشمنان از چه شیوه هایی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده میکنند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
دشمنان از چه شیوه هایی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده میکنند | جواب امروزه دشمنان از چه شیوه هایی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده میکنند |


سوال :

امروزه دشمنان از چه شیوه هایی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده میکنند


جواب :

فتنه انگیزی، ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان، دستیابی به شبکه‌های اطلاعاتی، جذب نخبگان و تحریم‌های اقتصادی که با رهبری حکیمانه و هوشیاری مردم، یکی پس از دیگری نقش بر آب می‌شوند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا