امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق ، بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد با جواب | امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد همیارخاص | امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد درسهایی از قران | جواب درس هایی از قرآن |

امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد.jpg

جواب امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق ، بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد ، از سایت همیارخاص ببینید.

سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 7 مهر 1401 :

امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق ، بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد​


پاسخ :

1) مشورت کردن با او
2) حفظ کردن اموال او
3) هر دو مورد

پاسخ سوال
شماره ی 3 صحیح است
با ضربه بر روی دکمه بالا، پاسخ را ببینید
 

  • برچسب ها
    امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد با جواب امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد درسهایی از قران امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق بر کدام امر به عنوان حق شریک تاکید دارد همیارخاص جواب درس هایی از قرآن
  • بالا