افشای اطلاعات با اهمیت 13 خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

افشای اطلاعات با اهمیت 13 خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است/جواب افشای اطلاعات با اهمیت 13 خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 99030431 کارگزاری آگاه /
افشای اطلاعات با اهمیت 13 خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است؟


پاسخ خود را انتخاب کنید:


گزینه 1: نتیجه نهایی دعوی له شرکت
گزینه 2: سرمایه گذاری در صنعت نیروگاه
گزینه 3: تعدیل نیروی انسانی
گزینه 4: اعلام ورشکستگی

(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    افشای اطلاعات با اهمیت 13 خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است جواب افشای اطلاعات با اهمیت 13 خرداد شرکت وسدید در چه زمینه ای است جواب سوال 99030431 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه
  • بالا