استاندار البرز گفت: قرارگاه ویژه ای برای حل مسائل واحدهای تولیدی در استان راه اندازی می شود.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
استاندار البرز گفت: قرارگاه ویژه ای برای حل مسائل واحدهای تولیدی در استان راه اندازی می شود. | در همیارخاص بخوانید

آقای عبداللهی گفت: سال ۱۴۰۱ را بنا به رهنمود و فرمان مقام معظم رهبری با برنامه ویژه برای اشتغالزایی و تولید با محوریت دانشبنیان دنبال خواهیم کرد.

عبداللهی گفت: البرز ظرفیت های فراوانی در این حوزه دارد که با توجه به شعار سال باید شکوفا شود.
استاندار البرز گفت: باید در این مکان که زیرساخت های آن توسط یک خیر فراهم شده، کارخانه نوآوری و خلاقیت ایجاد شود.
استاندار البرز گفت: باید در این مکان که زیرساخت های آن توسط یک خیر فراهم شده، کارخانه نوآوری و خلاقیت ایجاد شود.
او می گوید: بر این اساس باید تدابیر لازم را فراهم کنیم که در قالب نهضت ملی مسکن برای افرادی که در شهرستان اشتهارد اشتغالدارند، مسکن ایجاد شود.

منبع : yjc | [ خواندن کامل این مطلب ]
 

بالا