مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

سرطان‌های بدخیم به دو دسته سارکوم‌ها و کارسینوم‌ها تقسیم می‌شوند

بافت‌درگیر​
نوع هایپرپلازی​
نام سرطان​
پاپیلوما​
خوش‌خیم​
پاپیلوما​
اپیتلیوم​
بدخیم​
کارسینوما​
بافت همبند​
خوش‌خیم​
--​
بافت همبند​
خوش‌خیم​
سارکوما​
غدد​
خوش‌خیم​
آدنوم​
غدد​
بدخیم​
آدنوکارسینوم​
 
بالا