مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

از نظر امام صادق شکر نعمت چیست | جواب از نظر امام صادق شکر نعمت چیست |


سوال :

از نظر امام صادق شکر نعمت چیست


جواب :

امام صادق‏ علیه السلام فرمود: شکر نعمت، دورى از گناه است و نیز فرمود: شکر آن است که انسان نعمت را از خدا بداند (نه از زیرکى و علم و عقل و تلاش خود یا دیگران) و به آنچه خدا به او داده راضى باشد و نعمت‏هاى الهى را وسیله‏ ى گناه قرار ندهد، شکر واقعى آن است که انسان نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد
 
بالا