مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

آنچه ایمان را در دل پایدار میکند چیست | آنچه ایمان را در دل پایدار میکند چیست امام صادق |


سوال :

از نظر امام صادق آنچه ایمان را در دل پایدار میکند چیست


جواب :


1) یاد و ذکر خدا

2) تفکر در آیات خدا

3) آرامش قلبی

4) ‌دوری از گناه
 
بالا