از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود/اشعار افشین یداللهی/دکلمه های افشین یداللهی/شعر خوانی افشین یداللهی/تن تو استوایی است افشین یداللهی/ترانه معروف افشین یداللهی/دکتر افشین یداللهی/وقتی گریبان عدم/
از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

شیطان رانده، سجده کنان عاشقت شوداز تو بعید نیست میان دو خنده ات

تاریخ گنگی از خفقان، عاشقت شودتوران به خاک خاطره هایت بیافتد و

آرش، بدون تیر و کمان، عاشقت شودچشمان تو، که رنگ پشیمانی خداست

درآینه، بدون گمان، عاشقت شوداز تو بعید نیست ،قیامت کنی و بعد

خاکستر جهنمیان عاشقت شودوقتی نوازش تو شبیخون زندگیست

هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شوداز من بعید بود ولی عاشقت شدم...

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود| افشین یداللهی |


 
  • برچسب ها
    از تو بعید نیست جهان عاشقت شود اشعار افشین یداللهی ترانه معروف افشین یداللهی تن تو استوایی است افشین یداللهی دکتر افشین یداللهی دکلمه های افشین یداللهی شعر خوانی افشین یداللهی وقتی گریبان عدم
  • بالا