ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمیشود . به نظر شما چرا اندازه خزه ها کوچک است + جواب

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
فکر کنید صفحه 131 علوم پایه نهم / فکر کنید صفحه 131 علوم نهم / ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمیشود / صفحه 131 علوم نهم / جواب صفحه 131 علوم نهم / پاسخ صفحه 131 علوم نهم /چرا اندازه خزه ها کوچک است /فکر کنید صفحه 131 علوم پایه نهم

سوال :

ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمیشود . به نظر شما چرا اندازه خزه ها کوچک است و در جاهایی رشد میکنند که رطوبت کافی وجود دارد ؟
زیرا خزه آوند ندارد – بنابراین هم از نظر استحکام و هم از نظر تأمین غذا قادر به رشد بیشتر نیست همچنین خزه ریشه ندارد بلکه فقط چند لایۀ سلولی دارند بنابراین فقط در جاهای مرطوب زندگی می کنند.

خزه گیاه کندرشد از نخستین گیاهان زمینی به‌شمار می‌آید و اندام (ساقه و ریشه و برگ) ندارند بلکه ساختارهایی شبیه به آن دارند. خزه‌ها به وسیله هاگ تولیدمثل می‌کنند. این گیاهان ساختارهای عمودی ساقه‌مانند دارند. خزه ها فاقد آوند هستند و از طریق اسمز سلولی آب را در سلول ها منتقل می کنند

زیرا خزه آوند ندارد – بنابراین هم از نظر استحکام و هم از نظر تأمین غذا قادر به رشد بیشتر نیست همچنین خزه ریشه ندارد بلکه فقط چند لایۀ سلولی دارند بنابراین فقط در جاهای مرطوب زندگی می کنند.

خزه‌ها گیاهانی هستند که به طور گروهی می‌رویند و گاهی نرم و مخمل مانند و گاهی فرشی گسترده پدید می‌آورند. به ندرت می‌توان خزه‌ای را تنها پیدا کرد. در جنگل مانند فرشی سبز رنگ روی خاک مرطوب گسترده می‌شوند، روی قطعه چوب‌های در حال پوسیدن را می‌گیرند و در قسمت پایین پوست درخت ها می‌رویند.بهترین موقع برای دیدن خزه‌ها اول بهار است، یعنی وقتی که سایر گیاهان آن‌ها را نمی پوشانند و همچنین اسپوروفیت های خزه در فروردین و اردیبهشت مشهود است.

خزه‌ها گیاهانی هستند دارای ۱۲ هزار گونه متعلق به شاخه خزه‌تباران

این گیاه کندرشد از نخستین گیاهان زمینی به‌شمار می‌آید و اندام (ساقه مانند و ریشه سا و برگ مانند) ندارند بلکه ساختارهایی شبیه به آن دارند. خزه‌ها به وسیله هاگ تولیدمثل می‌کنند. این گیاهان ساختارهای عمودی ساقه‌مانند دارند. خزه‌ها فاقد آوند اند و از طریق اسمز سلولی آب را در سلول‌ها منتقل می‌کنند.

خزه گیان که در زمین‌های مرطوب می‌رویند معمولاً با جلبک‌های داخل استخرها و رودخانه‌ها اشتباه گرفته می‌شوند. هر چند که این گیاهان برای انسان چندان مغذی نیستند ولی گاهی موارد خوراکی هم دارند. موارد کاربردی بسیاری از این گیاهان از جمله: تأثیرات ضدمیکروبی، بیومونیتورینگ آلودگی‌های هوا، خاک و آب، جلوگیری از فرسایش‌ها، غذای دام و طیور و … از آن‌ها در دنیا شناخته شده‌است. نوعی خزه به نام اسفاگنوم یا پیت دارای استفاده‌های گوناگونی می‌باشد.


نظر شما درمورد این سوال چیست؟


.
 
 • برچسب ها
  ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمیشود جواب صفحه 131 علوم نهم صفحه 131 علوم نهم فکر کنید صفحه 131 علوم نهم فکر کنید صفحه 131 علوم پایه نهم پاسخ صفحه 131 علوم نهم چرا اندازه خزه ها کوچک است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا