ارتباط سازه با مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آنها چیست؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
ارتباط سازه با مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آنها چیست؟ | جواب ارتباط سازه با مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آنها چیست؟ |

سوال :

ارتباط سازه با مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آنها چیست؟

جواب :

قبل از اجرای پروژه های عمرانی مانند سد، نیروگاه، بزرگراه، پل، مجتمع های تجاری و مسکونی، برج ها که سازه نامیده می شوند، انجام مطالعات زمین شناسی سنگ بستر آن ها، ضروری است. در این مطالعات، ناهمواری های سطح زمین، استحکام سنگ ها، نفوذپذیری، پایداری دامنه ها در برابر ریزش و جنس مصالح به کار رفته در سازه مورد بررسی قرار می گیرد. مورفولوژی یا پستی و بلندی های محل احداث سازه، در پایداری آن تأثیر قابل توجهی دارد.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا