اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی ، را از سایت همیار خاص ببینید


سوال :

اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی


جواب :

بزرگترین عدد چهاررقمی : 9999 و کوچک ترین عدد چهار رقمی : 1000 میشود پس :

9999 - 1000 = 8999


منبع : همیارخاص

.
 
بالا