آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد با جواب | آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد همیارخاص | بآیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد درسهایی از قران | آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد | جواب درس هایی از قرآن |

آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد.jpg

جواب آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد ، از سایت همیارخاص ببینید.

سوال درسهایی از قران مورخ پنج شنبه 7 مهر 1401 :

آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد​


پاسخ :

1) استبداد رأی
2) استعمار و بهره‌کشی
3) قتل بی‌گناهان

پاسخ سوال
شماره ی 1 صحیح است
با ضربه بر روی دکمه بالا، پاسخ را ببینید
 

  • برچسب ها
    آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد با جواب آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد همیارخاص بآیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد درسهایی از قران جواب درس هایی از قرآن
  • بالا