مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">درس هایی از قران | آیه ۲ سوره مومنون به چه امری تاکید دارد | جواب درس هایی از قرآن |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(44, 130, 201)">سوال : </span></b><br /> <br /> آیه ۲ سوره مومنون به چه امری تاکید دارد ؟<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(226, 80, 65)"><b>پاسخ :</b></span><br /> <br /> ۱ کمیت نمازگزاران<br /> ۲ کیفیت <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%A2%DB%8C%D9%87-%DB%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.102040/" class="link link--internal">نماز </a>خواندن<br /> ۳ کثرت یاد خدا<br /> <br /> <div style="text-align: center"><b>جهت دریافت پاسخ روی متن مخفی زیر کلیک کنید<br /> <br /> <span class="bbCodeInlineSpoiler" data-xf-click="toggle-class" data-class="bbCodeInlineSpoiler" tabindex="0" role="button"> <span style="color: rgb(65, 168, 95)">جواب شماره 3 میباشد </span></span></b><span class="bbCodeInlineSpoiler" data-xf-click="toggle-class" data-class="bbCodeInlineSpoiler" tabindex="0" role="button"></span><br />&#8203;</div><br /> <span style="color: rgb(147, 101, 184)"> ( هزینه جواب 2 فاتحه برای رفتگان مدیر سایت، و شما عزیزان )</span></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا