آیه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا به کدام موضوع اشاره دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


للل |

سوال :

آیه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا به کدام موضوع اشاره دارد


جواب :


1) یکتایی خداوند

2) وجود نظم در پدیده ها

3) اداره جهان توسط خدایان

4) هماهنگی در جهان هستی
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا