آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورات الهی کافیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
شناخت ما از خدا به تنهایی | جواب آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورات الهی کافیست |


سوال :

آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورات الهی کافیست


جواب :

خیر در کنار شناخت خداوند نیازمند حقیقت دیگری هستیم تا سبب انجام دستورات او توسط ما شود و آن حقیقت ایمان نام دارد.
 
 • برچسب ها
  جواب آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورات الهی کافیست شناخت ما از خدا شناخت ما از خدا به تنهایی
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا