مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

انواع تومورهای کبد
تومور خوش خیم

برخی از تومورها در کبد ایجاد می شود که خوش خیم است و نباید نگران شد . این تومورها در یافته های سونوگرافی مشاهده می شوند . معمولا این توده ها بدون علامت هستند . اگر هم باشد به صورت درد های مبهم می باشد .

تومور بدخیم
این تومورها بزرگ می شود و متاستاز می کنند و خطرناک هستند .

آیا سرطان کبد کشنده است ؟
سرطان اولیه کبد یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در جهان به شمار می رود زیرا این بیماری معمولا بدخیم است و درمان آن معمولا سخت است .
 
بالا