آیا ایدز با خوردن خون آلوده منتقل میشود؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


آیا ایدز با خوردن خون آلوده منتقل میشود؟ | جواب آیا ایدز با خوردن خون آلوده منتقل میشود؟ |

سوال :

آیا ایدز با خوردن خون آلوده منتقل میشود؟

جواب :

ویروس ایدز از راه خوراکی منتقل نمی شود .
ویروس ایدز از راه خوراکی منتقل نمی‌شود و راه های مشخصی برای انتقال دارد .
‏hiv به عنوان ویروس نقص ایمنی انسان است ویروسی زنده خیلی کوچک می‌تواند تکثیر و پخش شود .
اما برای زندگی نیاز به موجود زنده دیگری دارد.
زیرا قدرت زنده ماندن به مدت طولانی را ندارد .
وقتی ویروس سلول را آلوده کند شروع به آسیب زدن در داخل آن سلول کرده و در نهایت به آسیب‌ها منجر خواهد شد.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا