مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,380
64

ام اس ارثی بودن یا نبودنش فعلا محرز نشده.
خیلی از دکترها و بیماران برای این موضوع نظرهای خاصی دارند اما عمده ترینش این هست که محرز شدن ارثی بودن این بیماری فعلا مشخص نیست و به اثبات نرسیده است
 
بالا