آهنگ فرهاد کفشو نبر ای دیگه بری کاکات یکی بخر

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

فرهاد کفشو نبر ای دیگه بری کاکات یکی بخر , آهنگ فرهاد کفشو نبر /


آییی تو گل بودی منم بلبل کنارت

ببه جان تف عالم بر اون قول و قرارت
کی میکروفونو داده دست این
فرهاد این میکروفون مردمو بده
کاکو ی چی شادی بزن
سنده سلام
دویی مراد قدم خودت بر چشم فقط دوماد پوز باریکت پاشو تو نزاره
بریـک پس
فرهاد بیکار نشین
فرهاد ننت کو
ننه من داره میکشه
آخی یاد احد
فرهاد کفشه نبر
ای دیگه بری کاکات یکی بخر

Download

.
 
  • برچسب ها
    آخی یاد احد فرهاد کفشه نبر آییی تو گل بودی منم بلبل کنارت ای دیگه بری کاکات یکی بخر ببه جان تف عالم بر اون قول و قرارت دویی مراد قدم خودت بر چشم فقط دوماد پوز باریکت پاشو تو نزاره بریـک پس سنده سلام فرهاد این میکروفون مردمو بده فرهاد بیکار نشین فرهاد ننت کو متن اهنگ شب شادی از علی ظهرابی و امیر ستوده ننه من داره میکشه کاکو ی چی شادی بزن کی میکروفونو داده دست این
  • بالا