آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم/جواب آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم/پاسخ آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم/
سوال :
آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم ؟


جواب :
ظرف


شما میتونید نظراتتون رو از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا با اسم شما درج بشه .
 
  • برچسب ها
    آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم جواب آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم پاسخ آن چیست که آن را برای خوردن میخریم ولی نمیخوریم
  • بالا