آدرس و شماره تلفن مراکز پزشکی خاص در آذربايجان شرقی

وضعیت
موضوع بسته شده است.

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
شهرنام مرکزتاسیسبخش‌هاتلفنآدرس
آذر شهرشهید مدنی1349دیالیز0412-4227777خیابان امام خمینی - رو به رو پارک جنگلی
اسكوامام خمینی1386دیالیز0412-3222020خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
اهرباقرالعلوم1377دیالیز3332002-4سه راه مشکین شهر
بستان آبادشهریار1386دیالیز0432-4124647انتهای خیابان شهدا
بنابامام خمینی1381دیالیز4127263090بناب
تبريزشهید مدنی1348دیالیز33495252خیابان دانشگاه - روبه رو مجتمع تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی
تبريزامیرالمومنین1370دیالیز2818190-9خیابان قدس - بیمارستان امیرالمومنین تبریز
تبريزسینا1362دیالیز5412151خیابان آزادی - ما بین منتظری و حافظ
تبريزکودکان1379دیالیز تالاسمی5262250خیابان ششگلان
تبريزقاضی1370دیالیز تالاسمی3343811انتهای خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی- جنب دانشکده دامپزشکی
تبريز29بهمن1349دیالیز33329952بلوار 22 بهمن
تبريز522ارتش1386دیالیز5421571-9خیابان آزادی - تقاطع ارتش- جنب پادگان
شبسترخامنه1379دیالیز4722343255خامنه
عجبشيرامام خمینی1385دیالیز0422-6224202عجبشیر
مراغهامیرالمومنین1373دیالیز0421-2241593خیابان نوا
مرندرازی1376دیالیز0491-2222451مرند
ميانهامام خمینی1377دیالیز0423-2234721خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
هاديشهردکتر سجادی1383دیالیز0492-3040002هادی شهر
هشترودامام حسین1378دیالیز0424-6226718هشترود
كليبرامام خمینی1378دیالیز0427-4223270کلیبر
ملكانفارابی1385دیالیز042-28241980ملکان
آذر شهرشهید مدنی1349دیالیز0412-4227777خیابان امام خمینی - رو به رو پارک جنگلی
اسكوامام خمینی1386دیالیز0412-3222020خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
اهرباقرالعلوم1377دیالیز3332002-4سه راه مشکین شهر
بستان آبادشهریار1386دیالیز0432-4124647انتهای خیابان شهدا
بنابامام خمینی1381دیالیز4127263090بناب
تبريزشهید مدنی1348دیالیز33495252خیابان دانشگاه - روبه رو مجتمع تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی
تبريزامیرالمومنین1370دیالیز2818190-9خیابان قدس - بیمارستان امیرالمومنین تبریز
تبريزسینا1362دیالیز5412151خیابان آزادی - ما بین منتظری و حافظ
تبريزکودکان1379دیالیز-تالاسمی5262250خیابان ششگلان
تبريزقاضی1370دیالیز-تالاسمی3343811انتهای خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی- جنب دانشکده دامپزشکی
تبريز29بهمن1349دیالیز33329952بلوار 22 بهمن
تبريز522ارتش1386دیالیز5421571-9خیابان آزادی - تقاطع ارتش- جنب پادگان
سرابامام خمینی1376دیالیز4312222222سراب
شبسترخامنه1379دیالیز4722343255خامنه
عجبشيرامام خمینی1385دیالیز0422-6224202عجبشیر
مراغهامیرالمومنین1373دیالیز0421-2241593خیابان نوا
مرندرازی1376دیالیز0491-2222451مرند
ميانهامام خمینی1377دیالیز0423-2234721خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
هاديشهردکتر سجادی1383دیالیز0492-3040002هادی شهر
هشترودامام حسین1378دیالیز0424-6226718هشترود
كليبرامام خمینی1378دیالیز0427-4223270کلیبر
ملكانفارابی1385دیالیز042-28241980ملکان
آذر شهرشهید مدنی1349دیالیز0412-4227777خیابان امام خمینی - رو به رو پارک جنگلی
اسكوامام خمینی1386دیالیز0412-3222020خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
اهرباقرالعلوم1377دیالیز3332002-4سه راه مشکین شهر
بستان آبادشهریار1386دیالیز0432-4124647انتهای خیابان شهدا
بنابامام خمینی1381دیالیز4127263090بناب
تبريزشهید مدنی1348دیالیز33495252خیابان دانشگاه - روبه رو مجتمع تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی
تبريزامیرالمومنین1370دیالیز2818190-9خیابان قدس - بیمارستان امیرالمومنین تبریز
تبريزسینا1362دیالیز5412151خیابان آزادی - ما بین منتظری و حافظ
تبريزکودکان1379دیالیز،تالاسمی5262250خیابان ششگلان
تبريزقاضی1370دیالیز،تالاسمی3343811انتهای خیابان دانشگاه - نرسیده به ایستگاه ستاره شناسی- جنب دانشکده دامپزشکی
تبريز29بهمن1349دیالیز33329952بلوار 22 بهمن
تبريز522ارتش1386دیالیز5421571-9خیابان آزادی - تقاطع ارتش- جنب پادگان
سرابامام خمینی1376دیالیز4312222222سراب
شبسترخامنه1379دیالیز4722343255خامنه
عجبشيرامام خمینی1385دیالیز0422-6224202عجبشیر
مراغهامیرالمومنین1373دیالیز0421-2241593خیابان نوا
مرندرازی1376دیالیز0491-2222451مرند
ميانهامام خمینی1377دیالیز0423-2234721خیابان امام خمینی - بیمارستان امام خمینی
هاديشهردکتر سجادی1383دیالیز0492-3040002هادی شهر
هشترودامام حسین1378دیالیز0424-6226718هشترود
كليبرامام خمینی1378دیالیز0427-4223270کلیبر
ملكانفارابی1385دیالیز042-28241980ملکان
 
 • برچسب ها
  هیچ
 • وضعیت
  موضوع بسته شده است.

  آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,156
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا