مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">آب اکسیژنه در چه جاهایی کاربرد دارد با جواب | جواب آب اکسیژنه در چه جاهایی کاربرد دارد | آب اکسیژنه |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(44, 130, 201)">سوال :</span></b><br /> <br /> آب <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.102581/" class="link link--internal">اکسیژنه</a> در چه جاهایی کاربرد دارد<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">جواب :</span></b><br /> <br /> جهت سفید کردن خمیر کاغذ<br /> ضد عفونی کردن وسایل جراحی در بیمارستان‌ها<br /> ضد عفونی کردن آب استخرها</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا