خطبه ی امام سجاد در کاخ یزید

  1. مدیر

    خطبه ی امام سجاد (ع) در کاخ یزید

    خطبه ی امام سجاد در کاخ یزید / خطبه ی امام سجاد کاخ یزید / کاخ یزید خطبه ی امام سجاد / بر اساس برخی گزارش‌ها بعد از شهادت امام حسین(ع) و رسیدن اهل‌بیت حضرتشان به شام،[1] یزید فرمان داد تا منبری آماده کردند و سخنرانی آوردند تا به نکوهش امام علی(ع) و امام حسین(ع)‌ بپردازد. آن سخنران نیز بر منبر...
بالا