آخرین مرحله در تصمیم گیری جای خالی است

  1. مدیر

    تصمیم گیری چه مراحلی دارد

    تصمیم گیری چه مراحلی دارد با جواب | تصمیم گیری چه مراحلی دارد مطالعات ششم | سوال : تصمیم گیری چه مراحلی دارد ؟ جواب : 1) خوب فکر کنیم – نتیجه‌ی هر انتخاب را پیش بینی کنیم – بهترین راه را انتخاب کنیم. 2) سریع عکس العمل نشان دهیم – بهترین راه را انتخاب کنیم – خوب فکر کنیم. 3) به دوستان...
  2. مدیر

    تصمیم گیری چه مراحلی دارد

    مراحل تصمیم گیری | تصمیم گیری مراحل | تصمیم گیری و مراحل آن | مراحل تصمیم گیری چیست | سوال : تصمیم گیری چه مراحلی دارد جواب : 1 : خوب فکر کنیم 2 : نتیجه‌ی هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم 3 : بهترین راه را انتخاب کنیم. برای آنکه خوب تصمیم گیری کنیم نتایج هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم.

آمار انجمن

موضوع ها
48,721
ارسال ها
56,127
کاربران
3,408
جدیدترین کاربران
امیر حافظ
عقب
بالا