هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف

  1. مدیر

    هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد

    هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف | جواب هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد | سوال : هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد جواب : 1) فرضیه 2) نظریه 3) قانون 4) مشاهده

آمار انجمن

موضوع ها
48,727
ارسال ها
56,068
کاربران
3,406
جدیدترین کاربران
محمدمهدی قیاسی
عقب
بالا