آیه 28 سوره رعد به چه امری اشاره دارد

  1. مدیر

    آیه 28 سوره رعد به چه امری اشاره دارد

    جواب آیه 28 سوره رعد به چه امری اشاره دارد را از سایت همیار خاص ببینید ::: وارد شویدسوال :آیه 28 سوره رعد به چه امری اشاره داردجواب :1) علم، امنیت بیرونی می‌دهد. 2) ایمان، امنیت درونی می‌دهد. 3) هر دو مورد 🟢هزینه جواب : دو صلوات برای آمرزش رفتگان مدیر سایتارسال به : 3000114...
بالا