طولانی ترین مرز ایران

  1. مدیر

    ایران با کدام کشور طولانی ترین مرز را دارد

    طولانی ترین مرز ایران | ایران با کدام کشور طولانی ترین مرز را دارد اجتماعی ششم | ایران با کدام کشور طولانی ترین مرز |سوال :ایران با کدام کشور طولانی ترین مرز را داردجواب :1) ارمنستان 2) ترکیه 3) عراق 🟢 4) آذربایجانمرزهای ایران، خطی است که برای مشخص کردن مرزهای جغرافیای ایران...
بالا