تفاوت بعد جسمانی و روحانی

  1. مدیر

    تفاوت بعد جسمانی و روحانی دینی دهم

    تفاوت بعد جسمانی و روحانی | تفاوت بعد جسمانی و روحانی با جواب |سوال :تفاوت بعد جسمانی و روحانی دینی دهمجواب :از تدبّر در آیات قرآن کریم به دست می‌آید که وجود انسان از دو بُعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است؛ بُعد جسمانی و مادی انسان، مانند سایر اجسام و مواد، تجزیه و تحلیل می‌پذیرد و...
بالا