سوالات مسابقه کارگزاری آگاه

✅ شما برای موضوع بالا 👆جستجو کرده اید و مطلبی پیدا شده است لطفا بر روی لینک 👇 کلیک کنید تا وارد آن شود
 1. shadow

  با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت سيمان لار سبزوار کدام یک از محصوالات این شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است؟

  با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت سيمان لار سبزوار کدام یک از محصوالات این شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است , جواب با توجه به گزارش اسفند ماه شرکت سيمان لار سبزوار کدام یک از محصوالات این شرکت در این دوره فروش صادراتی داشته است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 140001019...
 2. shadow

  با توجه به گزارش اسفند ماه دو شرکت "بیمه البرز" و "بیمه آسیا" بر اساس خسارت پرداختی در این دوره کدام گزینه به ترتیب: بیشتری خسارت پرداختی بابت آتش سوز

  با توجه به گزارش اسفند ماه دو شرکت "بیمه البرز" و "بیمه آسیا" بر اساس خسارت پرداختی در این دوره کدام گزینه به ترتیب , جواب با توجه به گزارش اسفند ماه دو شرکت "بیمه البرز" و "بیمه آسیا" بر اساس خسارت پرداختی در این دوره کدام گزینه به ترتیب , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 140001018...
 3. shadow

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 18 فروردین 1400 کسب خواهد کرد؟

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 18 فروردین 1400 کسب خواهد کرد , جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 18 فروردین 1400 , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 140001015 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه...
 4. shadow

  با توجه به گزارش بهمن ماه قپیرا کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

  با توجه به گزارش بهمن ماه قپیرا کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است , جواب با توجه به گزارش بهمن ماه قپیرا کدامیک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912037 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : با توجه به گزارش...
 5. shadow

  با توجه به گزارش بهمن ماه بیمه آسیا خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره کمتر بوده است؟

  با توجه به گزارش بهمن ماه بیمه آسیا خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره کمتر بوده است , جواب با توجه به گزارش بهمن ماه بیمه آسیا خسارت پرداختی کدام گزینه در این دوره کمتر بوده است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912036 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : با توجه...
 6. shadow

  با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت پاکشو مجموع تعداد فروش دو "محصول پودر و مايعات البسه" و "مایعات" در این دوره کدام گزینه است؟

  با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت پاکشو مجموع تعداد فروش دو "محصول پودر و مايعات البسه" و "مایعات" در این دوره کدام گزینه است , جواب با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت پاکشو مجموع تعداد فروش دو "محصول پودر و مايعات البسه" و "مایعات" در این دوره کدام گزینه است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب...
 7. shadow

  کدام گزینه از محصولات شرکت نفت بهران در بهمن ماه نیست؟

  کدام گزینه از محصولات شرکت نفت بهران در بهمن ماه نیست , جواب کدام گزینه از محصولات شرکت نفت بهران در بهمن ماه نیست , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912028 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : کدام گزینه از محصولات شرکت نفت بهران در بهمن ماه نیست؟ پاسخ خود را...
 8. shadow

  با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت غبهنوش، کدام یک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است؟

  با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت غبهنوش، کدام یک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است , جواب با توجه به گزارش بهمن ماه شرکت غبهنوش، کدام یک از محصولات این شرکت فروش صادراتی داشته است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912021 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال ...
 9. shadow

  با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است؟

  با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است , جواب با توجه به گزارش 1 ماهه بهمن ماه شرکت قهکمت، کدام گزینه بیشترین تعداد فروش در این دوره را داشته است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912020 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه...
 10. shadow

  خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد بابت بدنه خودرو در بهمن ماه چقدر بوده است؟

  خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد بابت بدنه خودرو در بهمن ماه چقدر بوده است , جواب خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد بابت بدنه خودرو در بهمن ماه چقدر بوده است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912019 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : خسارت پرداختی شرکت بیمه...
 11. shadow

  خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد بابت بدنه خودرو در بهمن ماه چقدر بوده است؟

  خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد بابت بدنه خودرو در بهمن ماه چقدر بوده است , جواب خسارت پرداختی شرکت بیمه پاسارگاد بابت بدنه خودرو در بهمن ماه چقدر بوده است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912018 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : خسارت پرداختی شرکت بیمه...
 12. shadow

  قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

  قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود , جواب قیمت پایانی پتروشيمي‌شيراز با نماد شیراز در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912017 کارگزاری آگاه...
 13. shadow

  قیمت پایانی آلومتك با نماد فالوم در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

  قیمت پایانی آلومتك با نماد فالوم در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود , جواب قیمت پایانی آلومتك با نماد فالوم در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912016 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه...
 14. shadow

  عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

  عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود , جواب عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 13 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912015 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : عدد شاخص کل در...
 15. shadow

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 13 اسفند 99 کسب خواهد کرد؟

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 13 اسفند 99 کسب خواهد کرد , جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 13 اسفند 99 کسب خواهد کرد , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912014 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه...
 16. shadow

  مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت پلی اکریل ایران در دی ماه چقدر است؟

  مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت پلی اکریل ایران در دی ماه چقدر است , جواب مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت پلی اکریل ایران در دی ماه چقدر است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912013 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : مبلغ فروش الیاف و نوار پلی استر شرکت...
 17. shadow

  با توجه به گزارش دی ماه فسپا، نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا 99/10/30 چقدر است؟

  با توجه به گزارش دی ماه فسپا، نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا 99/10/30 چقدر است , جواب با توجه به گزارش دی ماه فسپا، نرخ فروش لوله های گازی و صنعتی از ابتدای سال مالی تا 99/10/30 چقدر است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912012 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه...
 18. shadow

  با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 99/10/30 (حسابرسی نشده) نماد معادن بازار، قیمت تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی د

  با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 99/10/30 (حسابرسی نشده) نماد معادن بازار، قیمت تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی در تاریخ 99/10/30 چقدر است؟ , جواب با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 99/10/30 (حسابرسی نشده) نماد معادن بازار، قیمت...
 19. shadow

  طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر، مبلغ فروش ضایعات تولیدی در این دوره چقدر است؟

  طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر، مبلغ فروش ضایعات تولیدی در این دوره چقدر است , جواب طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر، مبلغ فروش ضایعات تولیدی در این دوره چقدر است , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9912010 کارگزاری آگاه ,سوالات مسابقه کارگزاری آگاه, سوال : طبق گزارش فعالیت دی ماه کویر،...
 20. shadow

  با توجه به اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 99/09/30 (حسابرسی نشده) نماد وجم، پرداختنی های غیرتجاری این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل چند د

  با توجه به اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 99/09/30 (حسابرسی نشده) نماد وجم، پرداختنی های غیرتجاری این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل چند درصد تغییر کرده است , جواب با توجه به اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 99/09/30 (حسابرسی نشده) نماد وجم، پرداختنی های غیرتجاری این شرکت...


جدیدترین ارسال های پروفایل

کاربران گرامی جهت ارسال سوال درمورد کارگزاری ها , لطفا از صفحه اول انجمن ,به تالار بورس - فرابورس - بورس پایه وارد شوید سپس به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید.(از تاریخ 21 اردیبهشت 99 ارسالی های این بخش درمورد بورس حذف میشوند)
alir در پروفایل shadow نوشت.
سلام خدا قوت
من چند چند روزه که نمیتونم خرید کنم
پیغام خطا از سرویس ارسال سفارش TP را میده لطفا برطرفش کنید
عباس گودرزی در پروفایل shadow نوشت.
سلام برای من کد معاملاتی در بازار سرمایه اومده این همون کد بورسی هست؟
بالا