شعر هنوزم ز خردی به خاطر درست با معنی

  1. مدیر

    معنی شعر هنوزم ز خردی به خاطر درست که در لانه ماکیان برده دست

    شعر هنوزم ز خردی به خاطر درست با معنی | شعر هنوزم ز خردی به خاطر درست که در لانه ماکیان برده دست |در سایت همیارخاص، مجله آموزش هستید...سوال :معنی شعر هنوزم ز خردی به خاطر درست که در لانه ماکیان برده دستجواب :هنوزم ز خردی به خاطر درست *** که در لانه‌ی ماکیان، برده دستهنوز از دوران...
بالا