کشتار دانش آموزان در محوطه دانشگاه به دستور کدام دولت اتفاق افتاد

  1. مدیر

    چرا ۱۳ابان روز دانش اموز است

    چرا ۱۳ ابان روز دانش اموز است | دلیل نام گذاری روز دانش اموز 13 ابان |سوال :چرا ۱۳ابان روز دانش اموز استجواب :روز دانش‌آموز در ایران مصادف است با ۱۳ آبان هر سال. علت نامگذاری این روز، واقعه کشتار جمعی دانش‌آموزان تهرانی می‌باشد که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی در صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷...
بالا