چرا خداوند همه دعاهایمان را مستجاب نمیکند

  1. مدیر

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست

    چرا بهلول از هارون چیزی نخواست با جواب | جواب چرا بهلول از هارون چیزی نخواست |سوال :چرا بهلول از هارون چیزی نخواستجواب :چون می دانست که هارون هم مانند بقیه انسان است و نمی تواند نیاز همه ی افراد را قبول کند و یاری گر واقعی خداوند است.
بالا