چرا انسان ها نمی توانند تنها زندگی کنند مطالعات ششم

  1. مدیر

    چرا انسان نمی تواند تنها زندگی کند

    دلیل انسان نمی تواند تنها زندگی کند | چرا انسان نمی تواند تنها زندگی کند جواب | پاسخ چرا انسان نمی تواند تنها زندگی کند |در سایت همیارخاص هستید تا پاسخ را دریافت کنید :سوال :چرا انسان نمی تواند تنها زندگی کند ؟پاسخ :زیرا انسان موجودی اجتماعی است و تنهایی برایش احساس ناخوشایندی است .
بالا