نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت دارند

  1. مدیر

    نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کند

    نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت دارند | نظارت نمایندگان مجلس بر فعالیت های دولت | نظارت نمایندگان مجلس بر دولت |سوال :نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کندجواب :نمایندگان مجلس بر فعّالیت‌های دولت نظارت می‌کنند و حق سؤال کردن از رئیس‌جمهور و وزرا را دارند...
بالا