آندرکات در فرمول یک

  1. مدیر

    drs چیست

    drs در فرمول یک چیست | drs چیست درفرمول |سوال :drs چیست ؟جواب :DRS VMware ابزاری است که قابلیت زمان بندی و Load balancing را در کلاستر vSphere فراهم می‌آورد. کاربران با استفاده از DRS می توانند Rule هایی را برای تخصیص منابع فیزیکی در بین ماشین‌های مجازی تعریف کنند تا مصرف منابع هاست...
بالا