نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

  1. مدیر

    کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد

    پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | نام پادشاهی که به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد | سوال : کدام پادشاه به بهانه رواج اسلام به هند لشکرکشی کرد جواب : پادشاهی که به بهانه اسلام به هند لشکرکشی کرد سلطان محمود غزنوی بود

آمار انجمن

موضوع ها
48,722
ارسال ها
56,132
کاربران
3,409
جدیدترین کاربران
Mehdi00842
عقب
بالا