معنی تنومند و قوی در حل جدول کلاس چهارم

  1. مدیر

    معنی تنومند کلاس پنجم

    معنی تنومند پنجم | معنی تنومند چیست | مترادف تنومند | مخالف تنومند |سوال :معنی تنومند کلاس پنجمجواب :معنی تنومند برای کلاس پنجم بمعنای قوی است . مترادف تنومند : پرزور ، مستحکم، قدرتمند مخالف تنومند : ضعیف، لاغر، نزار
بالا