معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است

  1. مدیر

    معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم

    معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است | معنی بیت جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است | سوال : معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم جواب : نورخداوند تمام جهان هستی رافراگرفته اماخداوند آنقدرآشکاراست که ازشدت پیدایی پنهان به نظرمی...

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,388
کاربران
3,360
جدیدترین کاربران
4650samira
عقب
بالا